Άναξος, Πέτρα, 811 09
Λέσβος (Μυτιλήνη) Ελλάδα

Τηλ.:+30 2253041057
Fax:+30 2253041994
Κιν:+30 6944759716

E-MAIL: autobillis@otenet.gr